EtnoFM | Jesień 2017

Koła Gospodyń Wiejskich
Koło gospodyń wiejskich – dobrowolna, samorządna i niezależna społeczno-zawodowa organizacja kobieca działająca głównie na terenach wiejskich, będąca jednym z rodzajów społeczno-zawodowych organizacji rolników. Koła gospodyń wiejskich bronią praw, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.
Definicja KGW brzmi bezdusznie, a przecież Panie z kół gospodyń w Małopolsce to pełne ciepła, dobroduszne, mądre kobiety. Cechuje je fantastyczne poczucie humoru oraz duży dystans do siebie i otaczającej nas rzeczywistości.
Zapraszamy do wysłuchania rozmów z jajem z Paniami z KGW z Małopolski!
- - -
→ Maria Opyd - KGW Kamienica - Tradycje lokalne kultywowane przez KGW w Kamienicy.
Rozmowa o działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Kamienica. Czym zajmują się takie organizacje? Kogo skupiają i Jakie są ich główne cele?
→ KGW Spytkowice - Działalność Koła - Kultywowanie tradycji Podhala - Spytkowice KGW.
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic.
→ Anna Wierzycka - KGW Zalesie - Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu - Gmina Kamienica - tradycyjne potrawy, zwyczaje regionu, legendy i opowieści o Zalesiu.
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich z Zalesia-Gmina Kamienica.
Właściciel i pomysłodawca EtnoFM: Gorczańska Organizacja Turystyczna
Partnerzy projektu:
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.