EtnoFM | Jesień 2017

Folk
Jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Muzyka ludowa miała związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Przetrwała na wsi. W miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej (śpiew, akompaniament instrumentów ludowych, taniec). Ich występy nadal cieszą się popularnością podczas większych miejskich (lokalnych) imprez masowych i uroczystości. Muzykę ludową charakteryzuje znaczna wielość wersji, naturalna skłonność do tworzenia wariantów. Lud tworzył własne melodie, ale też przekształcał inne melodie stosownie do własnych wymagań i zależnie od możliwości zespołu. Przekazywana była drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego.
Muzyka ludowa nie zaginęła lecz rozpoczęła żywot na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach kapel, oficjalnych imprezach dożynkowych. Odbiło się to na jej autentyczności, zniknęło wiele manier wykonawczych, uprościło się zdobnictwo. Zacierają się różnice pomiędzy muzyką z poszczególnych regionów Małopolski. Rozwija się dziś nurt zainteresowania młodych ludzi, zwłaszcza ze środowisk miejskich muzyką ludową swojego regionu. Przybiera on formy muzyki folkowej lub muzyki rekonstruowanej, a czasem łączy się nawet z muzyką rockową i popularną.
Zapraszamy do wysłuchania próbki dźwięków z Małopolski oraz fascynujących rozmów o folklorze Małopolski!
- - -
→ Zespół Regionalny Gorce z Kamienicy
Zespół Regionalny Gorce z Kamienicy - Dni Gorczańskie 2013
→ Przyśpiewki Na Zakończenie Druzbacki 2013
Przyśpiewki Na Zakończenie Druzbacki 2013
→ Mieczysław Franczyk - Gawędziarz z Gminy Kamienica - Starosta Zespołu Gorce z Kamienicy.
Mieczysław Franczyk z Kamienicy – Starosta Zespołu Gorce, Gawędziarz – mówimy o wspaniałych i zapomnianych już zwyczajach Górali Kamienickich.
→ Monika Dudek Etnograf - co jest tradycją, a co nie - Etno - trend - czy etnografia?
Czym jest Etnografia, co jest prawdziwym dziedzictwem, a co tylko wzorowaniem na tradycji? Monika Dudek Etnograf mówi dla radia Etno Fm.
→ Stefan Szot - Iwkowskie Kuseryje - Opowiadania zapisane lokalną gwarą, czyta ich autor.
Iwkowskie Kuseryje, zapomniane opowiadania zapisane lokalną gwarą przez ich autora – Stefana Szota.
→ Dorota Kwaśna - Czy dzieci i młodzież używają gwary Iwkowskiej?
Gwara – czy ktoś używa jeszcze gwary? Gwara kiedyś i dzisiaj – Dorota Kwaśna.
→ Halina Dzięgiel Gawędy Iwkowskie - opowiadania.
Czytamy Iwkowskie Opowiadania – Halina Dzięgiel.
→ Cyrtez I
Twórczość zespołu Cyrtez. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Cyrtez II
Twórczość zespołu Cyrtez. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Dolina Popradu I
Twórczość zespołu Dolina Popradu. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Dolina Popradu II
Twórczość zespołu Dolina Popradu. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Iwkowianie I
Twórczość zespołu Iwkowianie. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Iwkowianie II
Twórczość zespołu Iwkowianie. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Iwkowska Orkiestra Dęta I
Twórczość Iwkowskiej Orkiestry Dętej. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Iwkowska Orkiestra Dęta II
Twórczość Iwkowskiej Orkiestry Dętej. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Laskowioki I
Twórczość zespołu Laskowioki. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Laskowioki II
Twórczość zespołu Laskowioki. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Limanowianie I
Twórczość zespołu Limanowianie. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Limanowianie II
Twórczość zespołu Limanowianie. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Pieniny I
Twórczość zespołu Pieniny. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Pieniny II
Twórczość zespołu Pieniny. Więcej utworów na antenie naszego radia.
→ Szczyrzycanie, Muzyka Ze Szczyrzyca
Szczyrzycanie - Szczyrzyc - Muzyka Ze Szczyrzyca
→ Wiktoria Maślanka, skrzypce
Wiktoria Maślanka - Piwniczna - Folklor Czarnych Górali - skrzypce
→ Gabriela i Łukasz Pitek, skrzypce
Gabriela i Łukasz Pitek - Melodie Zagórzańskie - skrzypce
→ Sławomir Kurek, skrzypce
Sławomir Kurek - Wilkowisko - Melodie Szczyrzyckie - skrzypce
→ Andrzej Jędryczka, cymbały
Andrzej Jędryczka - Przysieki - Cymbały
→ Hubert Pawlak, trąbka
Hubert Pawlak - Jankowa - trąbka
→ Anna Kaciczak, Śpiew Solo
Anna Kaciczak - Poręba Wielka - Śpiew Solo
→ Pnioki, śpiew
Pnioki - Sadka Kostrzy - Melodie Lachów Szczyrzyckich - śpiew
→ Męska Grupa Śpiewacza
Męska Grupa Śpiewacza - Kobylanka - Pieśni Rejonu Pogórzańskiego
→ Piotr Broński, hamonijka ustna
Piotr Broński - Bobowa - Hamonijka Ustna
→ Dominika Obrzut, klarnet
Dominika Obrzut - klarnet
→ Aneta Sędzik, skrzypce
Aneta Sędzik - Siołkowa - Folklor Lachów Sądeckich - skrzypce
→ Józef Tokarczyk, heligonka
Józef Tokarczyk - heligonka
→ Dawid Ciągło - Drużba Weselny - Od Pana Młodego Do Kościoła
Dawid Ciągło - Drużba Weselny - Od Pana Młodego Do Kościoła
→ Marta Bednarz, śpiew
Marta Bednarz - Konina - Pieśni Weselne - Śpiew
→ Grupa Śpiewacza - Kolinianki
Grupa Śpiewacza - Kolinianki - gmNiedzwiedz
→ Jakub Jasiński, śpiew
Jakub Jasiński - Męcina - Folklor Lachów Limanowskich - śpiew
→ Turbocyki
Turbocyki - gm Niedzwiedź - Melodie Zagórzańskie
→ Uczniowie Bronisława Kaczora, Zagórzańskie Melodie
Uczniowie Bronisława Kaczora - Region Zagórzański - Zagórzańskie Melodie
→ Porębiański Ród, Melodie Porębiańskie
Porębiański Ród - Grupa Śpiewacza - MelodiePorębiańskie
→ Kazimierz Rzychowski, cymbały
Kazimierz Rzychowski - Ścieglina - Cymbały
→ Muzyka Z Kruźlowej
Muzyka Z Kruźlowej - Grybów
→ Łukasz Wąsowicz, Drużba Weselny
Łukasz Wąsowicz - Drużba Weselny - Stronie
→ Łucja Matjaszek, skrzypce
Łucja Matjaszek - Melodie Lachów Podegrodzkich - skrzypce
→ Karolina Nowak, skrzypce
Karolina Nowak - Janowice - skrzypce
→ Kacper Górski
Kacper Górski - Melodie Pogórzańskie
→ Piotr Broński, śpiew
Piotr Broński - Drużba Weselny - śpiew
→ Bronisław Kaczor, skrzypce
Bronisław Kaczor - Melodie Zagórzańskie Starodawne - skrzypce
→ Małgorzata Plata, skrzypce
Małgorzata Plata - Ludowe Melodie Lachów Sądeckich - skrzypce
→ Kapela Znad Smolnika, śpiew
Kapela Znad Smolnika - Męcina - Melodie Lachowskie - śpiew
→ Dolina Słomki
Dolina Słomki - Stronie
→ Maciej Liszka, trombita
Maciej Liszka - trombita
→ Józef Tokarczyk, Drużba Weselny
Józef Tokarczyk - Drużba Weselny - Przyjście Do Pani Młodej
→ Franciszek Krzysztofiak, skrzypce
Franciszek Krzysztofiak - Melodie Zagórzańskie - skrzypce
→ Łukasz Kowalik, klarnet
Łukasz Kowalik - Nowojowa - Mistrz i Uczeń - klarnet
→ Mali Szczyrzycanie, śpiew
Mali Szczyrzycanie - Folklor Lachowski - śpiew
→ Skrzypki, śpiew
Skrzypki - Jankowa - śpiew
→ Szczyrzycanie, Grupa Młodzieżowa
Szczyrzycanie - Grupa Młodzieżowa - Folklor Lachów Szczyrzyckich
→ Zespół Gorcanie
Zespół Gorcanie - Melodie z Regionu Gorce
→ Wojciech Górski
Wojciech Górski - Krakowiak - Walc Klarnet
→ Zespół Spod Kicek, Mordarka
Zespół Spod Kicek - Mordarka
→ Wojciech Sułkowski, śpiew
Wojciech Sułkowski - Piosenki z Regionu Podegrodzkiego - śpiew
→ Zespół Gorce
Zespół Gorce - Kamienica
→ Zawojanki, śpiew
Zawojanki - Babia Góra - Pieśń o zbójniku - śpiew
→ Zosia Pazdan, skrzypce
Zosia Pazdan - Szczyrzy - skrzypce
→ Zespół Regionalny Limanowianie
Zespół Regionalny Limanowianie - Lachy Limanowskie
→ Władysław Obrzut, heligonka
Władysław Obrzut - heligonka
Właściciel i pomysłodawca EtnoFM: Gorczańska Organizacja Turystyczna
Partnerzy projektu:
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.