EtnoFM | Jesień 2017

Finansowanie kultury
W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
"Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego. Radio internetowe Etno FM jest finansowane z Mecenatu Małopolski.
Zapraszamy do wysłuchania ciekawych rozmów o radzeniu sobie z finansami w kulturze!
- - -
→ Mieczysław Marek - Dyrektor GOK w Kamienicy - Bogata dzialaność GOK w Kamienicy - inicjatywy, wydarzenia, imprezy - Zapraszamy do Gminy Kamienica.
Mieczysław Marek Dyrektor GOK w Kamienicy Opowiada o sposobach finansowania kultury oraz działalności Gminnych Ośrodków Kultury.
→ Wojciech Hila - Dyrektor GOK w Iwkowej - Tradycja regionu.
Tradycja regionu zapamiętana i kultywowana przez Gminny Ośrodek Kultury. Wojciech Hila Dyrektor GOK w Iwkowej opowiada o swojej działalności w Ośrodku.
→ Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski - Finansowanie Kultury i najważniejsze inicjatywy etnograficzne w Gminie Kamienica - Zapraszamy do Kamienicy.
Jak finansować kulturę, jak sprawić aby dorobek kulturalny był atrakcją turystyczną? Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski zna odpowiedzi na te pytania…
→ Bernadeta Klimek - Kierownik Biblioteki w Iwkowej.
Niecodzienne miejsce w którym zapisana jest historia wielu pokoleń… Biblioteka w Iwkowej – rozmowa z jej kierownikiem Bernadettą Klimek.
→ Karolina Pyrzyk - Fundacja Nad Wyraz - działaność Kulturalna i wspieranie Etno Inicjatyw.
Działalność kulturalna – Szlak Tradycyjnego Rzemiosła – główne cele działalności, inicjatywy o tym mówi Karolina Pyrzyk.
→ Katarzyna Jasnos - O Śliwkowym Szlaku.
Śliwkowy Szlak – Katarzyna Jasnos – organizacja która stworzyła śliwkę na nowo, dlaczego? Posłuchajcie.
Właściciel i pomysłodawca EtnoFM: Gorczańska Organizacja Turystyczna
Partnerzy projektu:
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.